20 Noiembrie 2023

In data de 20 noiembrie 2023, incepand cu ora 10:00, va avea loc ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR ARCTIC S.A., in sala Beko de la adresa punctului de lucru situat in strada Gara Herastrau, nr. 4D, etaj 6, sector 2, Bucuresti, avand urmatoarea:

 

ORDINE DE ZI

  1. Modificarea art. 8 din actul constitutiv al Societatii prin eliminarea in integralitate a sectiunii 8.3 “Instrainarea actiunilor” si renumerotarea sectiunilor.
  2. Modificarea art. 6.4. din actul constitutiv al Societatii, prin completarea listei curpinzand obiectele de activitate cu codul CAEN: “3513 – Distributia energiei electrice”.
  3. Aprobarea schimbarii denumirii Societatii din Arctic SA in Beko Romania SA si modificarea actului constitutiv al Societatii pentru a reflecta aceasta schimbare.
  4. Imputernicirea unor persoane sa reprezinte Societatea in legatura cu cele mentionate la punctele 1 – 3 de mai sus, fie impreuna, fie separat, oricare dintre imputerniciti avand puteri egale si putand sa actioneze in numele si pe seama Societatii pentru a intocmi si a semna toate documentele necesare (inclusiv semnarea versiunii actualizate a actului constitutiv al Societatii) si a indeplini toate formalitatile cerute de legile romane in fata Registrului Comertului, a autoritatilor fiscale sau in fata oricarei autoritati sau institutii, in legatura cu aducerea la indeplinire a oricareia din rezolutiile adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in limitele si in conditiile impuse de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, inclusiv dar fara a se limita la indeplinirea oricaror formalitati de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului. Imputernicitii pot delega in parte sau in totalitate imputernicirea fie unui salariat al Societatii, fie unei terte parti.