Intrebari frecvente

Suntem o companie de success, de aproape jumatate de secol croindu-ne un loc aparte in peisajul de business autohton. Beko Romania se numara astazi printre cele mai puternice si performante companiii din Romania, fiind totodata una dintre cele mai cunoscute si apreciate branduri romanesti.

Intrebari frecvente

1. De ce actionarii nu primesc dividendele specifice unui anumit interval de timp?

Potrivit legii,dividendele se distribuie pe baza situatiilor financiare aprobate in Adunarea Generala a Actionarilor si a vointei societare.

Astfel, cadrul legal nu impune unei societati obligativitatea de a distribui dividende chiar daca intruneste conditiile necesare.
Actionarii, prin intermediul Adunarii Generale a Actionarilor, au posibilitatea de a decide plata dividendelor pe mai multi ani cumulativ.

Pot exista si situatii in care nu se recurge la distribuirea dividendelor, de exemplu in cazurile in care:

 • Compania a inregistrat pierderi;
 • fondul de rezerva nu a atins nivelul de 20% din capitalul social al Societatii;
 • profitul a fost reinvestit.

Pentru activitatea desfasurata in perioada 2012-2015, potrivit hotararilor AGA dividendele nu au fost distribuite. Astfel, acest aspect urmeaza sa fie pus in discutia actionarilor in cadrul Adunarilor Generale viitoare.

2. De ce numarul actiunilor lor nu creste in situatia in care se fac investitii noi?

Realizarea de noi investitii de catre societatea Beko Romania S.A. nu reprezinta o crestere a numarului de actiuni detinute de un actionar.

Numarul actiunilor creste sau scade in urma deciziilor luate in Adunarea Generala a Actionarilor, de exemplu, in cazul in care in Adunarea Generala a Actionarilor se decide majorarea capitalului social cu valoarea profitului obtinut de societate, emitand astfel actiuni noi.

Insa, legislatia garanteaza dreptul unui actionar de a creste ori micsora numarul de actiuni pe care il detine, prin tranzactionarea lor incheiand Contracte de cesiune.

Numarul total al actiunilor societatii Beko Romania S.A. nu variaza in functie de tranzactiile realizate intre actionari sau intre actionari si terte persoane.

Micsoararea numarului total de actiuni al societatii Beko Romania S.A. , precum si reducerea valorii nominale a actiunilor au loc numai prin Hotararea a Adunarii Generale a Actionarilor.

3. Cum pot instraina propriile actiuni catre o alta persoana in afara de actionarul majoritar al companiei, Ardutch?

A. Instrainarea actiunilor catre terte persoane.

Actionarul care doreste sa instraineze propriile actiuni catre terte persoane este obligat sa acorde celorlalti actionari Beko Romania S.A. prioritate la cumpararea actiunilor.

Astfel, actionarul trebuie sa inainteze Consiliului de Administratie al societatii Beko Romania S.A., o oferta de vanzare in care va fi indicat numarul actiunilor oferite si pretul de vanzare.

In termen de 5 zile de la data inregistrarii notificarii, la sediul Beko Romania S.A. va fi publicat pe o perioada de 5 zile un anunt privind oferta de vanzare, considerandu-se in acest fel ca ceilalti actionari au fost notificati cu privire la oferta de vanzare.

In termen de 15 zile de la inregistrarea ofertei de vanzare, actionarului ofertant i se va comunica daca ceilalti actionari au acceptat oferta de vanzare.

In cazul in care niciun alt actionar nu-si exprima intentia de a achitiziona actiunile vandabile, actionarul ofertant este liber sa ofere actiunile oricarui tert.

B. Operatiuni de vanzare/cumparare a actiunilor efectuate intre actionari.

De la procedeul expus mai sus exista si exceptii in care transferul actiunilor se realizeaza in mod liber prin intermediul unui Contract de cesiune, respectiv:

 • In cazul in care un actionar doreste sa achizitioneze actiuni detinute de catre alti actionari, facandu-le o oferta de cumparare;
 • In cazul in care un actionar doreste de vanda propriile actiuni, in mod direct, unui alt actionar, facandu-i o oferta de vanzare;

Aceleasi reguli se aplica fie ca este vorba de actionarul majoritar, fie ca este vorba de un alt actionar.

Orice instrainare a actiunilor societatii Beko Romania S.A. care se realizeaza prin nerespectarea procedurii expuse mai sus va fi nula de drept.

4. Cum pot cesiona actiunile catre actionarul majoritar al companiei?

Actionarul ofertant care doreste sa isi instraineze propriile actiuni catre actionarul majoritar al companiei va inainta catre acesta o oferta de vanzare, continand pretul de vanzare.
In cazul in care actionarul majoritar va fi de acord cu oferta primita, atunci cei doi actionari vor proceda la incheierea unui Contract de cesiune.

5. Ce fac in situatia in care certificatul de mostenitor nu cuprinde actiunile asupra carora era proprietar defunctul? Ce documente sunt necesare pentru a efectua modificarile in Registrul Actionarilor in caz de deces?

N.B. Sunt actionari care refuza sa faca un supliment la certificatul de mostenitor, justificand faptul ca nu sunt dispusi sa mai cheltuie alte sume de bani. Actiunile societatii Beko Romania S.A. sunt indivizibile, fiind recunoscut doar un singur proprietar pentru fiecare actiune.

Este necesar ca certificatul de mostenitor sa cuprinda la masa succesorala numarul total al actiunilor pe care le mosteneste persoana in cauza.

In cazul in care actiunile nu sunt incluse ca bunuri mobile in masa succesorala a defunctului, mostenitorii pot solicita notarului public emiterea unui certificat de mostenitor de suplimentare.

Pentru a intra in posesia actiunilor aferente certificatului de actionar mostenit, este necesar sa se indeplineasca procedura succesorala de pe numele fostului actionar, pe numele mostenitorului sau.

In cazul in care procedura succesorala a fost indeplinita, inscrierea in Registrul Actionarilor se face cu respectarea prevederilor legale, pe baza urmatoarelor acte:

 • cerere pentru efectuarea modificarilor in Registrul Actionarilor;
 • copie certificat de mostenitor (pentru persoanele fizice);
 • actul legal doveditor al calităţii de succesor, fiind obligatorie şi semnătura beneficiarului ori a mandatarului acestuia (pentru persoanele juridice);
 • copie a cartii de identitate a mostenitorului;
 • copie a certificatului de actionar al defunctului;
 • copie certificat de deces;
 • hotarare judecatoreasca de deschidere a succesiunii si/sau de impartire a masei succesorale, dupa caz;
 • intelegere intre mostenitori semnata de catre toti mostenitorii in fata unui notar public, pentru ca numai unul dintre ei sa beneficieze de actiuni, dupa caz.

6. Daca succesiunea defunctului nu este deschisa, succesibilii pot deveni actionari?

Pentru a intra in posesia actiunilor aferente certificatului de actionar mostenit, este necesar sa se indeplineasca procedura succesorala de pe numele fostului actionar, pe numele mostenitorului/mostenitorilor sai.

Potrivit HG 885/1995, inregistrarea modificarilor in Registrul Actionarilor, in caz de deces se realizeaza numai in baza certificatului de mostenitor.

7. Este posibil ca in cazul in care nu au fost repartizate dividendele, actionarul sa primeasca la schimb un produs?

Societatea Beko Romania S.A. nu recurge la distribuirea dividendelor in echivalent sau in natura.

Intrarea oricarui actionar in posesia unui produs fabricat sau comercializat de compania Beko Romania S.A. nu se poate realiza decat in conditiile generale de achizitionare a produselor, specifice oricarui consumator obisnuit.

Calitatea de actionar Beko Romania S.A. nu acorda un drept preferential la obtinerea unui produs.

8. Cine are obligatia de a plati contributia de 5,5,% CASS la incasarea de dividende?

Potrivit legislatiei in materie fiscala, actionarii vor datora incepand cu 1 ianuarie 2017 o contributie de 5,5% la asigurarile sociale de sanatate (CASS).

Astfel, actionarii vor datora catre bugetul de stat impozit pe profit in cota de 5%, la care se adauga contributia la asigurarile sociale de sanatate in cota de 5,5%.

Daca actionarul este indreptatit sa incasese plata dividendelor repartizate de societate, acesta va primi in realitate o suma diminuata cu valoarea aferenta impozitului si cotei CASS.

Chiar dacă subiect al impunerii este asociatul, plata efectivă a impozitului se face de către societate, prin reținere și vărsare în contul trezoreriei statului (sistemul reținerii la sursă).

9. Este obligatoriu ca un actionar ce primeste dividende, dar este inregistrat la autoritati ca neavand venituri, sa le declare?

Dividentul este generator de impozit pe venit cu retinere la sursa.

Potrivit Codului Fiscal, in cazul in care Societatea plateste dividendele catre un actionar, obligaţia de a reţine, declara si plăti impozitul pe dividende reţinut către bugetul de stat, revine Beko Romania S.A.

10. Ce documente sunt necesare pentru a incasa dividendele?

In cazul actionarilor persoane fizice, plata dividendelor se efectueaza pe baza cartii de identitate (buletin) a actionarului mentionat in Registrul Actionarilor.

Daca un actionar, persoana fizica, si-a schimbat numele si nu a solicitat efectuarea modificarilor in Registrul Actionarilor, de exemplu in caz de casatorie/divort, pe langa copie a actului de identitate , actionarul trebuie sa prezinte si copia certificatului de casatorie sau inscrisul doveditor al divortului – hot.judecatoareasca ori certificatul de divort eliberat de Notar.

Daca un actionar, persoana fizica, nu se poate prezenta personal la incasarea sumelor provenite din plata dividendelor (e.g. se afla in stare de invaliditate), incasarea dividendelor se poate face de catre o persoana imputernicita prin procura speciala autentificata de notar public, insotita de copie a actului de identitate al imputernicitului.

In cazul actionarilor persoane juridice, plata dividendelor se efectueaza prin transfer bancar, pe baza certificatului de inregistrare fiscal, si a codului IBAN comunicat in prealabil.

11. Ce se intampla in cazul in care un actionar nu se regaseste mentionat in Registrul Actionarilor?

Acţionarii sunt îndreptăţiţi să încaseze dividende sau să exercite orice alte drepturi care, potrivit legii, revin actionarilor numai daca sunt înscrişi în Registrul Actionarilor.

Daca urmare a solicitarii actionarului, acesta nu se regaseste metionat in Registrul Actionarilor, este posibil ca actionarul sa fi instrainat in trecut actiunile pe care le detinea.
In cazul in care actionarul nu se regaseste in aceasta ipoteza, il invitam sa transmita o adresa scrisa in vederea clarificarii situatiei, la urmatoarele date de contact:

Adresa: Beko Romania S.A., Gaesti, str. 13 Decembrie nr. 210, jud. Dambovita · Ulmi +40 728 777 728 / Gaesti +40 735 853 350

E-mail: office@beko.ro

12. Eliberarea extraselor din Registrul Actionarilor

Potrivit dispozitiilor legale. Actionarii au dreptul de a primi certificate privind datele inscrise in Registrul Actionarilor, la cerere si pe cheltuiala lor. Certificatele sunt puse la dispozitia actionarilor de catre administratorii, respectiv membrii directoratului prin intermediul persoanelor imputernicite.

Extrasul din Registrul Actionarilor confirma calitatea unei persoane de detinator de actiuni in Registrul Actionarilor.

Beko Romania S.A. elibereaza extrase din Registrul Actionarilor pe baza unei cereri a mostenitorului, in vederea includerii in masa succesorala a actiunilor defunctului.